PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Jaká jsou vaše práva?

<  ZPĚT

F. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA?

Vezměte na vědomí, že podle GDPR máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však nemusíme provést v každém případě, ale jen v případě splnění zákonných podmínek
  • požadovat po nás omezení zpracování, a to v případě splnění zákonných podmínek
  • požadovat po nás, abychom Vám některé z Vašich osobních údajů poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
  • vnést námitku proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu. Vaší žádost posoudíme a pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro pokračování v takovém zpracování, tak je přestaneme zpracovávat
  • odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. V této souvislosti Vás upozorňujeme na skutečnost, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Váš souhlas můžete odvolat, když nás kontaktujete podle instrukcí v sekci „Jak nás můžete kontaktovat?“
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, případně na soud.

 

<  ZPĚT

 

 

Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka