https://www.traditionrolex.com/23
ORTOPEDICKO PROTETICKÁ INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA | Končetinové protézy | Protézy, ortézy, parapodia, popáleninové masky - Metis s.r.o.
https://www.traditionrolex.com/23
PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Končetinové protézy

Kosmetická a funkční náhrada amputační ztráty končetiny, horní nebo dolní, hraje v životě celé řady našich pacientů nezastupitelnou úlohu po amputační, nezřídka život zachraňující, operaci v jejich následné adaptaci na své životní prostředí a možnosti sebeobsluhy.

U pacientů, kteří jsou aktivně zaměstnáni, je vhodná protéza nástroj dalšího úspěšného zařazení. Ale i pro pacienta v důchodovém věku se protéza končetiny stává nástrojem, který v mnoha ohledech usnadňuje svému uživateli jeho těžký životní úděl a umožňuje snadnější zdolávání každodenních problémů všedního dne.

Protézy jsou stavebně koncipovány tak , aby pokud možno co nejlépe odpovídaly typu amputační ztráty končetiny na straně jedné a vykazovaly co nejlepší funkční výkonnost podle životního stylu pacienta, jeho zaměstnání, koníčků, zájmům apod. Po amputaci se jako první protézové vybavení využívá tzv. protézového prvovybavení. Tento typ protézy má za úkol jednak umožnit nácvik zacházení pacienta s protézou a jednak zformovat amputační pahýl do definitivního, funkčně vhodného tvaru, který umožní aplikovat tzv. definitivní protézové vybavení.

Definitivní protézové vybavení aplikujeme jakmile se pacient naučí dobře zacházet s protetickým prvovybavením a dále jakmile se amputační pahýl stabilizuje jak anatomicky tak funkčně. Tzn. je schopen dokonale přenést fyzickou zátěž na protézu, tvarově se nemění, je nebolestivý a.t.p. Končetinové protézy jsou zásadně stavěny podle potřeby pacienta zcela individuálně. Zpravidla jsou plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V některých případech je nezbytný souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny, aby zdravotní pojišťovna protézu uhradila. Některé speciální, úzce specializované protézy, z prostředků veřejného zdravotního pojištění hrazeny nejsou ( protézy pro sport, protézy pro plavání a.t.p.).

Chcete vědět více?
Kontaktujte nás na telefonu
224 811 168
Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka
https://www.traditionrolex.com/23