https://www.traditionrolex.com/23
ORTOPEDICKO PROTETICKÁ INDIVIDUÁLNÍ VÝROBA | Končetinové ortézy | Protézy, ortézy, parapodia, popáleninové masky - Metis s.r.o.
https://www.traditionrolex.com/23
https://www.traditionrolex.com/23
PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Končetinové ortézy

Končetinové ortézy jsou ortopedicko protetické přístroje,aplikované zevně které mají za úkol funkčně ovlivnit určitou tělní partii podle léčebných potřeb pacienta. Jsou stavěny individuálně, podle doporučení ošetřujícího lékaře, ve shodě s léčebnými nároky a potřebami pacienta.

Ve výrobě končetinových ortéz využíváme nejrůznějších stavebních materiálů, podle fyzikálně chemických charakteristik, tak abychom jejich vhodným výběrem, docílili optimalizaci požadovaných funkčních vlastností vyrobeného přístroje. Veškeré materiály užívané k výrobě končetinových ortéz jsou biologicky dobře snášené, v souladu s hygienickými nároky na minimalizaci případných příznaků kožního dráždění, zejména alergických reakcí.

Individuálně vyráběné končetinové ortézy, jak pro dětský věk, tak pro dospělé, jsou zpravidla plně hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění. V některých případech je nezbytný souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

Beckerova ortéza

dynamická oboustranná kyčelní dlaha k léčbě zvýšené anteverze kyčelní, využívá se pouze na chůzi, není určena ke klidovému polohování.

Ortéza Nancy Hylton

dynamická redresní dlaha k ovlivnění statických poruch nohy na vrozeném i získaném
podkladu (vrozené plochonoží, vrozeně šikmý talus, stavy po operaci vrozeně strmého talu, stav po operacích PEC, stav po zlomeninách tarzálních kostí). Není určena ke klidovému polohování.

Reciprokátor (chůze)

dynamická oboustranná dlaha DK určená k nácviku střídání dolních končetin při chůzi u spastiků (DMO, stp. operacích mozku, stp. CMP a.t.p) stav po operacích PEC, stav po zlomeninách tarzálních kostí). Není určena ke klidovému polohování.

Sermiento = Ortéza Sarmientova typu

stabilizační dlaha bérce určená ke klidové i zátěžové stabilizaci bérce (vrozené paklouby bérce, metabolická onemocnění-např. M. Paget, prodloužené hojení zlomeni, stav po operacích na bérci).

Dlahy Johna Mitchella

konzervativní léčba pes equinovarus congenitus tzv . Ponsettiho metodou. Ke konzervativnímu doléčení po některých chirurgických korekcích pes equinovarus cong.

Cti ortéza kolenního kloubu (karbon-titan)

komfortní ortéza ke kompenzaci nestability kolenního kloubu pro aktivní vyšší fyzickou zátěž uživatele s možností mechanické ochrany čéšky.

Chcete vědět více?
Kontaktujte nás na telefonu
224 811 168
Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka
https://www.traditionrolex.com/23