PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Informace pro další osoby

<  ZPĚT

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce“ nebo „My“).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

  • Návštěvníkem webové stránky
  • Potenciálním zaměstnancem
  • Dodavatelem nebo zástupcem dodavatele
  • Lékařem
  • Jinou osobou

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.
 

E. INFORMACE PRO DALŠÍ OSOBY

E.1 Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

V případě, že jste osobou, které vznese dotaz prostřednictvím naší webové stránky nebo s využitím našich kontaktních údajů, zpracováváme Vaše osobní údaje uvedené v souvislosti s tímto dotazem.

V tomto případě zpracováváme:

  • Identifikační údaje, včetně jména a příjmení apod.
  • Kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy apod.
  • Záznamy komunikace, zejména obsah případné emailové komunikace apod.

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem plnění našich administrativních potřeb. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. f) GDPR, přičemž našim oprávněným zájmem v tomto případě je poskytování informací a udržování dobrého jména naší společnosti. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytnou pro vyřízení dotazu, případně pro ochranu našeho právního nároku, pokud je to relevantní. Proti tomuto zpracování máte právo vznést námitku, kterou můžete vznést na údaje uvedené v části „Jak nás můžete kontaktovat?“.

E.2 Kdo Vaše údaje zpracovává a kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně my jako správce, ale v rámci naší činnosti využíváme i jiné společnosti, které vystupují v pozici zpracovatele. Mezi tyto společnosti patří:

  • provozovatel informačních systémů, který se stará o naše systémy nebo provozuje rozhraní pro ukládání dat, a to za účelem plnění smlouvy s pacientem a zdravotnickým pracovníkem.

E.3 Z jakých zdrojů čerpáme Vaše osobní údaje?

Tyto zpracovávané osobní údaje čerpáme přímo od Vás, a to zejména tak, že nám je poskytnete v rámci komunikace.

 

<  ZPĚT

Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka