PROTETIKA Metis s.r.o.
Hledej
Mám poukaz Nemám poukaz

Informace pro pontenciálního zaměstnance

<  ZPĚT

Informace o ochraně osobních údajů

Ochrana osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitá. V následujícím dokumentu vás informujeme o několika skutečnostech, a to zejména o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč je zpracováváme, jak dlouho a jaká jsou vaše práva, to všechno v souladu s požadavky a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je M E T I S s.r.o., se sídlem Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9, IČ: 49711644, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 233029 (dále jen „Správce“ nebo „My“).

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě dotazu nebo v případě uplatnění Vašich práv, která Vám náleží, použijte prosím e-mail: poverenec@metis-cz.eu a/nebo adresu: Bohušovická 541/8, Prosek, 190 00 Praha 9.

Pro koho jsou tyto informace určeny?

V následujících částech Vám poskytujeme informace o našem zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jste:

  • Návštěvníkem webové stránky
  • Potenciálním zaměstnancem
  • Dodavatelem nebo zástupcem dodavatele
  • Lékařem
  • Jinou osobou

Detailní informace jsou uvedeny v relevantní části níže.

 

B. INFORMACE PRO POTENCIÁLNÍHO ZAMĚSTNANCE

B.1 Kdy zpracováváme vaše osobní údaje?

V případě, že se ucházíte o pozici v rámci naši společnosti, Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci tohoto procesu. V tomto případě dochází ke zpracování Vašich údajů proto, abychom s Vámi mohli uskutečnit výběrové řízení, včetně vyhledávání potenciálních kandidátů a abychom v rámci výběrového řízení byli schopni posoudit, jestli jste pro nás vhodným kandidátem.

V tomto případě zpracováváme tyto osobní údaje:

  • Identifikační údaje, včetně jména a příjmení
  • Kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy, adresy nebo telefonu
  • Informace uvedené v životopise

Tyto osobní údaje je nutné zpracovat za účelem uskutečnění výběrového řízení. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) GDPR. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu trvání výběrového řízení.  

B.2 Kdo Vaše údaje zpracovává a kdo další může mít přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje zpracováváme hlavně my jako správce, ale v rámci naší činnosti využíváme i jiné společnosti, které vystupují v pozici zpracovatele. Mezi tyto společnosti patří provozovatel informačních systémů, který se stará o naše systémy nebo provozuje rozhraní pro ukládání dat, a to za účelem optimalizace využívání webových stránek.

B.3 Z jakých zdrojů čerpáme Vaše osobní údaje?

Tyto zpracovávané osobní údaje čerpáme přímo od Vás, a to zejména tak, že nám je přímo poskytnete v rámci komunikace s námi nebo v rámci životopisu.
 

<  ZPĚT

Vyberte si kliniku, kterou chcete kontaktovat:     
 
METIS, s.r.o. - Protetika
Poliklinika Prosek
Nemocnice Bulovka